Něco o akci HAD. Akci každoročně pořádané policií ČR ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. Alkohol a mládež: Co se děje, když se zákaz nedodržuje.

Nebojte, nepřepsala jsem se. Když jsem poprvé tento výraz zaslechla taky jsem na něj nevěřícně zírala. Jde o zkratku akce, kdy se kontroluje mládež, a především hospodští, kteří osobám mladším 18 let nalévají vědomě, někdy i „nevědomě“, alkohol.  Jde o tzv.  akci ALKOHOL, DROGY A MLÁDEŽ.

Pro inspektory to znamená, že se vydají na noční šichtu do vytipovaných barů, hospod či nonstopů, případně jiných podniků. Tuto akci většinou absolvují v součinnosti s policií České Republiky. Někdy klidně až do 22:00 se potulují po putikách nevalné i valné pověsti a co nejvíc „nenápadně“ (no, ono to s uniformovanými borci za zády moc nejde :D) kontrolují, zda není alkohol naléván mladistvým. Zda se v příslušné provozovně nekouří, zda je daná provozovna řádně označená vyžadovanými piktogramy a upozorňujícími nápisy. A zda za barem není osoba mladší 18 let (výjimkou jsou jen ti, kteří se připravují na budoucí povolání např. číšníka v rámci praxe).

Zatím, co policie může kontrolovat občanské průkazy přítomných hostů a současně brání případnému překotnému přesunu části hostů ven z hospody, inspektoři zkontrolují stav provozovny, případně i zázemí přípravny. Především i vyvěšení informace: “ Zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobám mladších 18let.“.

Tato cedulka, kterou většina z vás jistě dobře zná, má přesně stanovené náležitosti jako je barva písma či velikost písma i barva podkladu na kterém je písmo vyobrazeno. Navíc vždy musí být u vstupu do provozovny vyvěšen či vylepen piktogram přeškrtnuté cigarety. To vše je uvedeno v Zákoně č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Možná jak víte, v prostoru provozovny či konzumační části vnitřních prostor je kouření přísně zakázáno.

Stejný zákon je vymáhán i u samo-výčepů lesních či jiných samoobslužných barů, kdy je v tomto zákoně striktně stanoveno, že alkohol se za žádných okolností nesmí nabízet či prodávat samoobslužnou formou (formou automatu), ale o tom si zase řekneme více na jaře, kdy sezóna stánku a různých lesních barů bude aktuální.

Teď se ale vraťme ke kontrole mladistvých a hostinských. Jaká výše pokut může být v tomto případě udělena? Výše pokuty se může pohybovat od 1000 Kč až po 20 000 Kč. Někdy i víš, záleží na tom, jak dotyčný spolupracuje. Také o jak velkou závažnost přestupku se jedná, zda jde o opakované porušení nebo jde o první přestupek tohoto druhu. Nenechte se mýlit i osoba mladší 18 let vědomě na daném místě konzumující alkohol, můžete pokutu dostat rovněž.

A jelikož se blíží období podzimních prázdnin, což přesně doba, kdy se tato akce většinou koná, dejte si dobrý pozor na to co, kdy a kde konzumujete (pokud vám ještě nebylo 18 let) či komu naléváte, ať už stojíte na jakékoli straně výčepu.

Provázím drobné výrobce potravin labyrintem potravinářské legislativy. Pomáhám jim splnit si sen o vlastní provozovně. Jsem autorkou e-booků Jak na vlastní provozovnu a Vzorů potravinářských dokumentů. Můj celý příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.