Plánujete zbudování potravinářské provozovny? Pak si rozhodně přečtěte, jak se vyhnout pastem projektové dokumentace a technické zprávy. Dokumentů, které je nutné předložit příslušným úřadům. Nebudete tak zbytečně bojovat s větrnými mlýny ve hře dozorových orgánů.

V předchozím článku jsme si řekli něco o změně užívání stavby. Možná si vzpomínáte, možná ne. Pokud lovíte v paměti a žádný takový článek si nevybavujete, pak si pro jistotu ty hlavní body shrneme.

  • Kdy je potřeba žádat o změnu užívání stavby?

Pokud potřebujete na stavebním úřadě nebo KHS nahlásit, že např. bývalá pizzerie bude nově sloužit jako pekárna s posezením nebo pokud si např. chcete zbudovat provozovnu v nevyužívané místnosti ve vašem rodinném domě.

  • Jaké orgány je potřeba oslovit?

Stavební úřad, krajskou hygienickou stanici, hasiče, případně i odbor životního prostředí a další.

  • Jaké dokumenty musíte předložit?

Projektovou dokumentaci a tzv. technickou zprávu.

A tím se konečně dostáváme ke slíbené technické zprávěprojektové dokumentaci.

V nedávné době jsem dostala dotaz, zda je nutné mít projektovou dokumentaci vypracovanou projektantem? Tazatelce bylo, při konzultaci na hygieně, řečeno, že projekt stačí předložit nakreslený pouze rukou.

Ano i ne. Opět je tu drobná potíž v komunikaci mezi jednotlivými úřady. Zatím, co na KHS vás dusit požadavkem na projekt zpracovaný projektantem nebudou, stavební úřad většinou vyžaduje projekt opatřený kulatým razítkem. Jenže v takovém případě už projekt musí být zpracován projektantem. Bohužel, tak to je. Vzhledem k tomu, že KHS se ke změněně stavby vyjadřuje většinou na popud stavebního úřadu, i přes to že vám na hygieně řeknou, že nepotřebují projekt zhotovený projektantem, si jej raději opatřete. Stejně jej budete potřebovat pro stavební úřad, tak proč si neušetřit práci a dělat jednu věc dvakrát.

Pro posouzení projektu krajskou hygienickou stanicí, vám jej stačí rozložení prostor zakreslit v ruce. Ovšem pro předložení na stavební úřad, je již nunto mít projekt zpracovaný projektantem.

Otázku, kým projekt nechat zhotovit máme zodpovězenou. Ještě si řekněme, jak by měla projektová dokumentace vypadat.

Určitě nezapomeňte na původní projekt. Prostě, jak daný prostor vypadal dříve. Zde lze použít skutečně projekt původní, který již kdysi někdo zhotovil (opět je dobré, aby to byl projekt zhotovený projektantem). Občas se stane, že u starších domů jsou projektové dokumentace nenávratně ztracené, pak je potřeba celý prostor nechat překreslit.

Původní projekt slouží k tomu, aby si inspektor či jiný úředník, udělal představu o tom, k jak velkým změnám bude v rámci případných stavebních úprav docházet.

Proto je velmi důležité doložit i projekt popisující nově vznikající prostor. V něm by mělo být zakresleno i veškeré plánované vybavení s řádnými popisky.

Shrňme si informace k projektové dokumentaci. Co je tedy nutné předložit? Rozhodně původní projektprojekt nově vznikajících prostor.

Když se vše podaří, tak i takto může vypadat váš splněný sen.

A dostáváme se ke slibované technické zprávě. Co to je? Technická zpráva je dokument, který doplňuje projektovou dokumentaci a v kterém jsou uvedeny všemožné detaily, které popisují vaši provozovnu, záměr, organizaci výroby, napojení na inženýrské sítě a další informace.

To znamená především i to, jaké stavební úpravy budou prováděny, kdo je stavebník, kdo je investor a s kým má být po celou dobu jednání komunikováno. Technickou zprávu je dobré doplnit třeba i plnou mocí, pokud úřady mají komunikovat s vaším zástupcem (např. projektantem) a ne přímo s vámi.

Důležitou informací je i místo či lokalita, kde se zamýšlená provozovna nachází. Je to odlehlá část obce? Je to v městské zástavbě, v rodinném domě? Jak blízko jsou nebližší chráněné objekty, co se nežádoucího dopadu hluku týká? Jak často budete vyrábět? Kolik zaměstnanců plánujete? Bude v dané provozovně i možnost posezení pro hosty?

Nezapomeňte uvést i technické parametry, informace o odpadech, zdroji vody, osvětlení, větrání atd.

Málo toho není, uznávám. Pokud byste si se zpracováním technické zprávy či rozmístěním potřebného vybavení nevěděli rady, nezapomeňte, že se na mě můžete kdykoli obrátit.

Jelikož mýma rukama prošlo několik projektových dokumentací a technických zpráv, mám pro vás ještě jednu důležitou radu!

Ta rada zní: Velmi dobře a pečlivě si vybírejte projektanta s kterým budete spolupracovat! Zjistěte si, zda má s podobným projektem aspoň nějaké zkušenosti. Vyžádejte si reference od jeho klientů (aspoň 3 – 5 referencí) a nastavte si pravidelné intervaly v kterých vás bude informovat o postupu jeho práce a zda je projekt již odevzdaný na příslušných orgánech.

Ne jednou jsem měla ve svých rukách projekt, ke kterému chyběla technická zpráva či v ní byla pouze polovina potřebných informací. Ne jednou jsem jako inspektorka KHS měla nepříjemný telefonát od budoucího provozovatele, jak je možné, že daný projekt, tak nesmyslně dlouho zdržujeme na našem úřadě? Daný projekt u nás ještě ani nebyl podán a projektant tvrdil klientovi, že celá věc se zasekla u nás na úřadě.

Není od věci si klidně na příslušný úřad zavolat a ověřit si, zda skutečně byl projekt již podán. My sami máme osobní zkušenost s podobným jednáním ze strany projektanta při stavbě našeho rodinného domu.

V tomto případě občas platí staré dobré přísloví: „Důvěřuj, ale prověřuj.“

Poslední rada na závěr. Projektovou dokumentaci a technickou zprávy můžete klidně předložit k posouzení všem příslušným úřadům naráz. Ušetříte si tak čas a celý proces vyřídíte mnohem rychleji. Každý úřad má na své vyjádření min. 30 dní. Pouze v obzvláště závažných či těžkých případech může stanovisko vydat ve lhůtě až 60 dní.

Pokud si vytvoříte několik kopií, jak projektové dokumentace, tak i technické zprávy a „rozhodíte“ je na příslušné úřady, ušetříte si moře času.

Pozor, nenechte se ale mýlit! V případě, že technickou zprávu nebo projekt podáte neúplné, budou v nich chybět důležité informace nebo projekt nebude „sedět“ s technickou zprávou, mohou vám dozorové orgány vrátit technickou zprávu i projekt k přepracování. Potom vám však znovu běží lhůta 30 dní a vy celý proces absolvujete od začátku. Což rozhodně není to, co byste si přáli.

Držím palce.

Provázím drobné výrobce potravin labyrintem potravinářské legislativy. Pomáhám jim splnit si sen o vlastní provozovně. Jsem autorkou e-booků Jak na vlastní provozovnu a Vzorů potravinářských dokumentů. Můj celý příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.