Sanitační řád! A neb jak nemít v provozovně bordel jako v tanku.

Znáte pořekadlo: „Čistota půl zdraví?“ I když je tohle přísloví vztažené na naše zdraví, dá se docela dobře použít i pro výrobu potravin. Jednoduše, pokud budete mít v provozovně nepořádek, nebudete každý den provádět řádný úklid, nikdy nedocílíte toho, abyste vyráběli zdraví nezávadné potraviny.

Proč je uklízení tak nezbytné? Kromě toho, že potřebujete občas bez problémů najít naběračku, tak je úklid důležitý i z dalších důvodů, a to především těch hygienických.

Důkladný a pravidelný úklid provozovny je základním kamenem výroby zdravotně nezávadných potravin.

Ve špinavých prostorách se daří všemu, co rozhodně v potravinářství, a především v našich výrobcích, nechceme! Bakterie, plísně, toxiny plísní, škůdci a vůbec všemožná další havěť, pro kterou je nedostatečný úklid hotovým rájem.

Budu se sice opakovat, ale primární odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků, nese vždy výrobce! Takže pokud nechcete platit tučné pokuty, pak si dobře přečtěte, co je sanitační řád a plán!

Jak jsem už psala výše, úklid je nezbytnou součástí při výrobě potravin. Díky němu zajišťujeme, že naše výrobky jsou vyráběny v čistém prostředí bez nebezpečných kontaminantů a budou tak bezpečné i pro zdraví našich zákazníků.

Můžete se dozorovým orgánům při kontrole sebevíc dušovat, že uklízíte každý den i třikrát, až se z vás kouří, ale jak už jistě víte, důkaz je víc než sliby.

Sanitační řád a sanitační plán je jedna velká příručka, vypovídající o metodách a četnosti prováděného úklidu.

A takovým důkazem místo slibů je právě sanitační řád a sanitační plán. Další z velmi důležitých dokumentů, bez kterých se ve výrobě potravin neobejdete, stejně jako dokument HACCP.

Dozorové orgány potřebují mít jistotu, že skutečně víte, jak se správné čištění ve vaší provozovně provádí, jaké čistící prostředky používáte. Že máte povědomí o správném zacházení s úklidovými prostředky a čistícími pomůckami. Že znáte zásady barevného kódování a podobně.

Sanitační řád je právě soupis obecných zásad správného provádění úklidu, kdežto sanitační plán je do detailu popsaný každý úsek, který je potřeba čistit. Čím je potřeba čistit, jak často, kdo čištění bude provádět, jakými prostředky a jakým způsobem.

A hlavně, po každém provedeném úklidu, musíte provést záznam do sanitačního deníku nebo tabulky, že jste úklid provedli.

Hlodavcům a jiným škůdcům je třeba zamezit přístup do provozovny!

V sanitačním řádu byste měli mít popsané i principy a postupy k prevenci proti škůdcům. Sanitační řád a plán je v podstatě jedna velká příručka úklidu a čištění vaší provozovny.

Tyto dokumenty jsou většinou vypracovávány na zakázku odborným poradcem. Na internetu už ale naleznete i spoustu vzorů, kdy si můžete sanitační řád i plán vypracovat svépomocí.

Provázím drobné výrobce potravin labyrintem potravinářské legislativy. Pomáhám jim splnit si sen o vlastní provozovně. Jsem autorkou e-booků Jak na vlastní provozovnu a Vzorů potravinářských dokumentů. Můj celý příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.